Projektowanie ogrodów

Proces projektowania ogrodu:

projekt koncepcyjny przygotowujemy go na początku współpracy, po wstępnych rozmowach z Klientem. Są to 2-3 wersje rzutów ogrodu z góry, z naniesionymi najważniejszymi elementami ogrodu takimi jak: ścieżki, oczka wodne, trawnik, rabaty. Na szkicach zaznaczone są główne elementy kompozycji roślinnych np. drzewa, skupiska krzewów, rabaty kwiatowe oraz charakterystyczne układy roślin stanowiące oś kompozycji. Następnie architekt wspólnie z Klientem rozmawiają o naszych propozycjach, o tym co dokładnie się podoba a co nie i na tej podstawie powstaje szkic wstępny przyszłego ogrodu

Projekt właściwy – po ustaleniu ogólnego zarysu projektu ogrodu, architekci skupiają się na doborze roślin, propozycjach pokrycia tarasów i ścieżek, stylu oświetlenia. Ta faza projektowania trwa najdłużej i wymaga licznych konsultacji z Klientem. W efekcie powstaje projekt wykonawczy - na jego bazie można już dokonać wyceny założenia ogrodu oraz zaprojektować system nawodnienia. Na życzenie klienta wykonujemy także niezwykle realistyczne wizualizacje fragmentów przyszłego ogrodu, na bazie zdjęć istniejącego terenu.